Để được xem phim MIỄN PHÍ 3G/4G, vui lòng truy cập bằng 3G/4G của Vinaphone; đăng nhập bằng wifi tại đây hoặc soạn ngay V gửi 1579
Độ Dốc

Độ Dốc  

Giá: 2.000 vnđ
0
  • Năm 1973 - Việt Nam
  • 80 phút
  • Lê Đăng Thực
  • Huy Công, Tuệ Minh

Nội dung phim

Phim làm về đề tài nông nghiệp, có chủ đề tư tưởng là nêu lên cuộc đấu tranh vượt khỏi giới hạn của mỗi người để đạt được thành quả cao hơn.

Hình ảnh

1/4

Bình luận

Dao tet Phim liên quan